CAMPANYA DE RESPONSABILITZACIÓ DE LA BANCA PER FRAUS BANCÀRIS ONLINE

D'ALGUN TEMPS ENçà EN ADAC ESTEM REBENT QUEIXES DE SOCIS I SIMPATITZANTS ON SE'NS MANIFESTA QUE HAN ESTAT VíCTIMES D'UN FRAU EN LíNIA. UNA VEGADA INTERPOSADA LA CORRESPONENT DENúNCIA DAVANT LA POLICIA O EL JUTJAT, EN MOLTES OCASIONS QUEDA DE MANIFEST QUE L'ENTITAT BANCàRIA NO HAVIA POSAT LES MESURES DE SEGURETAT OBLIGATòRIES (PS2) DEIXANT DESPROTEGIT AL SEU CLIENT DAVANT ELS CIBERDELINCUENTS.

Entenem que en aquestes ocasions, ha de ser la banca la que ha de fer-se càrrec dels imports defraudats i de les despeses ocasionades al seu client per la falta de mesures de seguretat.

Donada la gran transcendència que aquesta polèmica pot tenir per al ciutadà i el contribuent, tant a nivell econòmic com de personal, des de ADAC hem decidit emprendre una campanya de verificació amb la intenció d'aclarir els fets i instar els operadors oportuns que assumeixin les seves responsabilitats i millorin els seus sistemes d'identificació i seguretat en línia.

Entre altres accions, s'han enviat sol·licituds d'informació als màxims responsables de la gestió de seguretat digital i compliment normatiu de les entitats bancàries afectada, esperant la resposta.

A mesura que anem obtenint informació, us anirem informat.