CERTIFICATS DIGITALS SEGURS

HEM REBUT COMUNICACIONS SOBRE L'EXISTèNCIA DE CERTIFICATS DIGITALS QUE POGUESSIN SER GENERATS DE MANERA INSEGURA, GENERANT UN ALT RISC DE SUPLANTACIó O MAL úS PER ALS ADMINISTRATS I CONTRIBUENTS.

Hi ha tràmits administratius que es poden fer en línia amb totes les garanties, però per a això es requereix que es tingui un CERTIFICAT DIGITAL o un altre mitjà segur d'identificació.

Les empreses que realitzen l'activitat de prestadores de serveis de confiança mitjançant l'emissió de CERTIFICATS DIGITALS qualificats requereixen estar autoritzades pel Ministeri competent, sent aquestes empreses, les responsables del fidel compliment de la normativa vigent en matèria de seguretat i garantia en la generació del certificat.

És evident, que una part crucial és lliurar correctament el certificat digital a la persona que el sol·licita i per tant el titular d'aquest, conservant en tot moment el titular un poder de disposició i control sobre els elements de signatura. Una cosa similar a la sol·licitud del DNI, on el funcionari verifica de manera directa i personal a qui li fa lliurament del seu Document Nacional d'Identitat (que, per cert, té un xip criptogràfic i també pot tenir un CERTIFICAT DIGITAL).

Pel que sembla, segons les informacions que han arribat a *ADAC mitjançant el seu CANAL CONFIDENCIAL DE DENÚNCIES, alguns prestadors poguessin no estar complint amb el seu deure de diligència i confiança, emetent certificats sense acreditar fefaentment al titular d'aquest.

Davant aquesta possibilitat, i a causa dels riscos que pogués comportar per a qualsevol ciutadà que pogués ser víctima de pràctiques irregulars mitjançant aquests certificats, ADAC a realitzat dues accions directes, la primera i no podia ser d'una altra manera, és posar en coneixement de l'autoritat competent aquesta possible irregularitat, i la segona ha estat iniciar una recerca sobre el tema.

En relació amb la denúncia presentada, us informem que el Ministeri ja ha informat de la recepció de la denúncia i aquesta procedint a l'esclariment de la situació.

Així mateix, la segona acció, aprofitem per a informar-vos que la nostra recerca progressa adequadament i en breu us anirem informat de les accions i de les conclusions d'aquestes.

Com sempre, amb la finalitat de millorar el circuit, identificant els problemes i aportant proposades de solucions, us emplacem al fet que ens feu arribar les vostres queixes i suggeriments a la nostra bústia de comunicacions confidencial.

CANAL ÈTIC

Atentament.
ADAC