Associació per la
Defensa de l'
Administrat i del
Contribuent.

Associació fundada l'any 2000
CA ES

Denúncies


Seguint la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell de 23 d'octubre de 2019, pel present canal es recepcionen en ADAC totes aquelles denúncies que qualsevol administrat o contribuent, ja sigui persona física o jurídica, vulgui posar en el nostre coneixement, s'estudiessin per part de ADAC, totes la denúncies o comunicacions, però donada la finalitat de l'associació, s'atendran amb caràcter prioritari aquelles que afectin un col·lectiu indeterminat de ciutadans i que tinguin vinculació directa o indirecta amb l'administració o la contribució al sosteniment d'aquesta.


Introdueixi aquí la seva denúncia o comunicació:

Introdueixi aquí la seva direcció de correu electrònic. (Opcional)

Totes les denúncies es tramitessin dins de la més absoluta confidencialitat, podent ser anònimes, encara que en aquest cas serà impossible posar-nos en contacte amb el denunciant per a comunicar-li l'estat de tramitació de la seva denúncia.

NOTA: En el cas que el denunciant pogués aportar informe tècnic-jurídic (donats els recursos limitats de ADAC és molt recomanable) se suggereix com a mínim que aquest informe s'ajusti al següent índex: