Associació per la
Defensa de l'
Administrat i del
Contribuent.

Associació fundada l'any 2000
CA ES

Instruccions per associar-se

El primer pas és descarregar el Document per associar-se.

Una vegada descarregar el document, s'ha d'omplir, o bé digitalment, o bé imprimint-lo i omplir-ho a mà. En aquest document es pregunta a quines campanyes vols associar-te a part de les teves dades.

Quan es finalitza d'omplir les dades, ja ens pots enviar aquest document.